คนแบบไหนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพ (connection) ได้ดี

ผู้เขียนเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและชอบอยู่เงียบๆ ค … อ่านเพิ่มเติม คนแบบไหนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพ (connection) ได้ดี

การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง มีแบบไหนบ้าง

การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง คือ การระดมทุนจาก … อ่านเพิ่มเติม การระดมทุนจากมวลชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง มีแบบไหนบ้าง