บอร์ดขององค์กรไม่แสวงหากำไรตอบสนองกับโควิด-19 อย่างไร

คำถามสำคัญ จากภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร ผลกระทบของโควิด-1 … อ่านเพิ่มเติม บอร์ดขององค์กรไม่แสวงหากำไรตอบสนองกับโควิด-19 อย่างไร

ระดมทุนจากภาคเอกชน

ทำไมผู้นำด้านการระดมทุนควรจะช่วยกันคิดเรื่องอนาคตของ F2F

การหาผู้บริจาครายใหม่ๆ ไม่เคยเลยที่จะไม่สำคัญต่อองค์กรก … อ่านเพิ่มเติม ทำไมผู้นำด้านการระดมทุนควรจะช่วยกันคิดเรื่องอนาคตของ F2F

เมื่อพนักงานที่กระตือรือร้นที่สุด กลับไม่พูดอะไรอีกต่อไป

"ผู้นำที่ไม่ฟังความคิดเห็นใดๆ จะล้อมรอบไปด้วยผู้ตามที่ไ … อ่านเพิ่มเติม เมื่อพนักงานที่กระตือรือร้นที่สุด กลับไม่พูดอะไรอีกต่อไป